Connect with us

ലേഖനം

കവിത തിന്തകത്തോം 3

Published

on

വി.ജയദേവ്

കവിത എന്ന
സ്വയംനഗ്നത,
കൊടിയ പാപം

ഞാനെന്നെങ്കിലും കവിതയെഴുതുമെന്നു വിലാസിനിച്ചേച്ചി അത്രയ്ക്കും വിശ്വസിച്ചുപോയിരുന്നു. ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പോലെയായിരുന്നു. അന്ന് അങ്ങനെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ധമായിത്തന്നെ പലതും വിശ്വസിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. കാരണം, പലതിനും ലോകത്ത് ഒരു തെളിവുകളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് അങ്ങനെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധമായിരുന്നു. ഒന്നും തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെളിവെന്ത് എന്ന് ആരും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ വലിയ അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു.

ഞാനന്നു കണ്ടവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസി വിലാസിനിച്ചേച്ചി അല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ഞാനുമായിരുന്നല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ, ഞാനെന്നെങ്കിലും കവിതയെഴുതുമെന്ന് വിലാസിനിച്ചേച്ചി എങ്ങനെ പ്രവചനം നടത്താനാണ്. ഞാനന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഓരോ വാക്കുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചുവരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പുതിയ ഒരു വാക്കു പോലും ഞാൻ എന്റേതായി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്. കവിത എഴുതാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷ വേണമെന്നും സ്വന്തമായി കുറെ വാക്കുകൾ വേണമെന്നൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ടായ കാലമാണ് എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. എന്തും അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അന്ന്.

വീട്, കുടുംബം, സ്കൂൾ, കവിത തുടങ്ങിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളടക്കം. ആറുമണിയെന്നൊരു സമയത്ത് ലോകത്തിൽ നിന്നു വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങണം എന്ന അന്ധവിശ്വാസമാണ്, ഓരോ ദിവസവും എന്നിൽ നിന്നു വിലാസിനിച്ചേച്ചിയെ പറിച്ചുകളഞ്ഞെറിച്ചുകളഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആറു മണി എന്ന ഒരു ചോദ്യമില്ലായിരുന്നു. വീട് എന്ന അന്ധവിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ചില കാ൪ക്കശ്യങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെയും. അടുത്തെങ്ങോ പറന്നുയരാൻ നിറപ്പാവാട തുന്നിക്കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പ്യൂപ്പയായിരുന്നു വിലാസിനിച്ചേച്ചി എന്ന അന്ധവിശ്വാസം എനിക്ക് അതേ സമയം ആശ്വാസം തന്നിരുന്നു. നോക്കണേ, ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു മോചനം മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസം. ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പ്യൂപ്പയായിരുന്നു വിലാസിനിച്ചേച്ചി എന്നതിന് ഒരു പൂ൪വസാക്ഷ്യമോ തെളിവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും, ഞാനതു മനസിൽ കാണുകയായിരുന്നല്ലോ.

നിറപ്പാവാട കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വിലാസിനിച്ചേച്ചി ശരിക്കും ഒരു പൂമ്പാറ്റയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആറുമണി വിലക്കും തുട൪ന്നുള്ള വേ൪പിരിയലും ഇല്ലാതാവുമെന്നതായിരുന്നു ആ ഇടക്കാലത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. ആറുമണിയെന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വിലക്കിലൂടെ എനിക്കു വിലാസിനിച്ചേച്ചിയെ രഹസ്യമായി പൂമ്പാറ്റയുടെ രൂപത്തിൽ ഒളിച്ചുകടത്താമല്ലോ എന്നതായിരൂന്നു ആ ആശ്വാസം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും കവിതയെഴുതിപ്പോവേണ്ടതായിരുന്നു. വിലക്കുകൾക്കു മുന്നിലൂടെ പൂമ്പാറ്റയെ ഒളിച്ചുകടത്തുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനെപ്പറ്റി. എന്നാൽ, എനിക്കു കവിതയൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കവിത എഴുതും എന്നതു വിലാസിനിച്ചേച്ചിയുടെ മാത്രം അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നല്ലോ.

വിലാസിനിച്ചേച്ചി പറഞ്ഞു: “ എടാ പൊട്ടാ… നേരം അസ്തമിക്കുന്നതു വരെയേ ഉള്ളൂ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ആയുസ്.”

“ അത്രയും ആയുസ് കുറവോ ? ഈ ഒരു പകലിലേക്കു വേണ്ടിയാണോ ഈക്കാണുന്ന നിറപ്പാവാടകളെല്ലാം മാഗിയാന്റി തുന്നിത്തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ?”

“ അവ൪ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള പാവാട മാത്രമാണു തയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പകൽ കഴിയുന്നതോടെ അതിന്റെ നിറങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുപോകും.”

“ നിറങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ തയ്യൽ എങ്ങനെ അഴിയാനാണ് ?”

“ മാഗിയാന്റി പല നിറങ്ങളെ നൂലോടിച്ചെടുക്കുന്നെന്നേയുള്ളൂ. അവ൪ ശരിക്കും ഉടുപ്പൊന്നും തുന്നുന്നില്ല.”

“ എന്നെയെപ്പോഴെങ്കിലും തുന്നിത്തുന്നി പൂമ്പാറ്റയ്ക്കുള്ള നിറപ്പാവാടയാക്കുമെന്നു പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മാഗിയാന്റിക്കു നിറങ്ങളെ മാത്രമേ തുന്നാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ..ഞാൻ വെറുതേ പേടിച്ചു.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ എന്നാലും നീ സൂക്ഷിച്ചോ…അവ൪ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂവാണ്…” വിലാസിനിച്ചേച്ചി അടുത്ത അന്ധവിശ്വാസം പുറത്തെടുക്കുകയാണെന്നു തന്നെയാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. എന്നാലും മാഗിയാന്റിയെ ഒരു പൂവു പോലെ ഞാനോ൪ത്തു നോക്കുകയുണ്ടായി. വിലാസിനിച്ചേച്ചിയുടെ ഓരോ ശ്വാസം പോലും കവിതയെഴുതിക്കുന്നതായിരുന്നു.

എന്നാലൂം പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ഒരു പകലിന്റെ ആയുസ് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസമെന്നു ഞാൻ തീ൪ച്ചയാക്കി. അതിനെക്കാളും കാൽപ്പനികമായ, കാവ്യാത്മകമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അവ൪ക്കു ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൂമ്പാറ്റയെന്ന നിലയിൽ ആറുമണിയുടെ കുറുകെ വിലാസിനിച്ചേച്ചിയെ ഒളിച്ചുകടത്താമെന്ന എന്റെ അന്ധവിശ്വാസത്തെയാണ് അതു തക൪ത്തുകളഞ്ഞത്. ഒരു പകലിലേക്കു മാത്രമായുള്ള പൂമ്പാറ്റ ആകേണ്ടതില്ല വിലാസിനിച്ചേച്ചി എന്നു ഞാൻ ഉറക്കത്തിന്റെ ഓരോ ഇടവേളയിലും വിചാരിച്ചു. എന്റെ വിചാരങ്ങൾക്ക് ഇന്നു പോലും ലോകത്തെ ഒരു പ്രവ൪ത്തനത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് അന്ന്.

പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിലാസിനിച്ചേച്ചി ഒരു പൂമ്പാറ്റയാകല്ലേ എന്നു പ്രാ൪ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിത മറ്റാരാണെങ്കിൽത്തന്നെയും എഴുതിപ്പോവുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ഞാനതിനെ ചെറുത്തുനിന്നു. പിന്നീടു പല അവസരത്തിലും ഇതേപോലെ കവിത എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗുരുത്വാവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ബാലിശമായ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ( വ൪ഷങ്ങൾക്കു ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതാതിരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിരുന്നു. വളരെ മടിച്ചുമടിച്ചാണ് അത് എന്നിട്ടും എഴുതിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചുപോകുമോ എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസം വന്നുമൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വ൪ഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, ‘തുമ്പികളുടെ സെമിത്തേരി’ എന്ന കവിത എനിക്ക് എഴുതാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു.)

അപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതാൻ ബാക്കിയായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ എന്നെങ്കിലും കവിതയെഴുതുമെന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുതുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതാതെ രണ്ടാമത്തെ കവിത എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ആദ്യത്തേതു തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുള്ള പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധി അത്രയും കാൽപ്പനികമായിരുന്നു അന്ന്.

കവിത എഴുതുക എന്നത് പരിശുദ്ധി അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ തോന്നിയിരുന്നു. അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അന്നു തോന്നാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്നു പിൽക്കാലത്തു ഞാൻ ധാരാളം കവിതയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രസിദ്ധനായിക്കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിൽ, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചേനെ എന്നു വിചാരിക്കാൻ മാത്രം ബുദ്ധിമാനായിരുന്നില്ല ഞാൻ. അത് ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിനെ പിൽക്കാലത്ത് തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്ചൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകേട്ടിരുന്നു.

കവിത എഴുതുക എന്നത് സ്വയം അഴിച്ചിടുകയാണെന്ന് അന്നേ തോന്നിയിരുന്നു. മനസിലുള്ളത് എഴുതുകയാണല്ലോ അത്. അതായത്, മനസിന്റെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത്. ഓരോ കവിതയിലൂടെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നഗ്നരാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെനിക്കു ലജ്ജ തോന്നിത്തുടങ്ങാൻ പ്രായമായിരുന്നില്ല അന്ന്. നഗ്നത എന്നതിലെ നാണം, ലജ്ജ എന്നതൊക്കെ വലിയ പ്രായക്കാരുടെ ഒരു ആചാരം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് നഗ്നത ഒരു വിലക്കപ്പെട്ട കനിയായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത എന്നതു വിലക്കപ്പെട്ട, വ൪ജിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. കവിത മനസിന്റെ നഗ്നത മാത്രമല്ല, അതെഴുതുന്ന ഉടലിന്റേതു കൂടിയാണ് എന്ന അധിക പാഠം അതിൽ നിന്നു പഠിച്ചെങ്കിലും. സ്കൂൾ എന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണു നഗ്നത സംബന്ധിച്ച പുതിയ അന്ധവിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ കെജി എന്ന കിന്റ൪ ഗാ൪ട്ടനുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്ലേ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു നേരിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് എൻട്രൻസില്ലാത്ത പ്രവേശനമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ക്ലാസിൽ ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ എന്നെ കണ്ടതായി ഞാനോ൪മ്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ. അഞ്ചോ ആറോ ദശകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇന്നത്തെ ഓ൪മയിൽപോലും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇനിയുമെഴുതാത്ത കവിത പോലെ ഉയ൪ന്നുവരാറുമുണ്ട്. ഏതോ സ്കൂളിലെ ഏതോ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിലെ ആ കാഴ്ചയോടൊപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയേയും എന്റെ അടുത്തിരിപ്പുകാരിയെന്ന നിലയിൽ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് എന്നു കൃത്യമായി സ്വപ്നനോട്ടത്തിൽ തെളിയാറില്ലെങ്കിലും.

ബാലാരിഷ്ടതകളിലൊന്നായ അസാധാരണ കൗതുകത്തിൽ ഏ൪പ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കുകയായിരിക്കണം, അതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്നൊക്കെ എന്തും കൗതുകങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്നു പിറന്നയടുനെയുള്ള ആദ്യത്തെ കരച്ചിലിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അതു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു വിസ്മയങ്ങളെ മുളയിലേ നുള്ളപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അന്നു ചുറ്റുമുള്ളതെന്തും കൗതുകമായിരുന്നു. ഒന്നും കണ്ടതിനു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ക്ലാസും ബെഞ്ചും പെൻസിലും സ്ലേറ്റും അടുത്തിരിക്കുന്നവരും ആണും പെണ്ണും…എല്ലാം കൗതുകങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആൺപെൺ വ്യത്യാസങ്ങളറിയാൻ കൂടുതൽ പാഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അതും കൗതുകം തന്നെയായിരുന്നു. കൗതുകങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്കു തെന്നുകയായിരുന്നു.

അറിഞ്ഞില്ല. ക്ലാസ് ടീച്ചറാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ പാടില്ല എന്ന മധുരം പുരട്ടിയുള്ള ശാസനയായിരുന്നു. എന്തു പാടില്ല എന്നു തിരിച്ചുചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതു ചോദിക്കേണ്ടിയും വന്നില്ല. എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു എന്നു നാരായണിട്ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകൾ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ അറിയാം എന്ന് അവരുടെ കവിളുകൾ നനഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു. നഗ്നത പാപമാണ്.

എന്നാൽ, എന്താണു നഗ്നത എന്നു പറഞ്ഞില്ല. എന്താണ് പാപം എന്നും. അതു പിന്നീടു കവിതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നത്. മനസിന്റെയും ഉടലിന്റെയും നഗ്നതയാണു കവിത എന്നത്. ഏറ്റവും കൊടിയ പാപമാണ് കവിത എന്നത്. പക്ഷെ, അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനെന്നെങ്കിലും കവിത എഴുതുമെന്ന അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു പൂ൪ണമായി വിശ്വസിക്കാറായിട്ടില്ലായിരുന്നു.

പക്ഷെ, വിലാസിനിച്ചേച്ചിയാണ് അത് ഒരിക്കലും തൂത്താൽ പോവാത്ത അന്ധവിശ്വാസമായി എന്റെ ചോരയിൽ പച്ചകുത്തിയത്. ഞാനെന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ ഒരു കവിതയെങ്കിലും എഴുതുമെന്ന്.

ഒന്ന് എന്ന വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയാറായിരുന്നു. ഏതു കാര്യത്തിലും ഒന്ന് ആ൪ക്കും ആവാം എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസം അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഇന്നും തുടരുന്ന ചുരുക്കം ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്.

“ എങ്കിൽ, ഒന്നു മാത്രം.” ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാലും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

”ഒന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാനെഴുതിപ്പോകുമായിരിക്കും.”

“ ഒന്നല്ലടാ, പൊട്ടാ…ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഓരോന്ന്.” എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും തിരുത്തായിരുന്നു അത്.

“ അപ്പോ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നേങ്ങനെ..? ”

“ അതൊക്കപ്പറ്റും. മാഗിയാന്റിക്കു നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പു തയ്ക്കാൻ പറ്റ്വേങ്കില്..”

“ ഒന്നൂല് ശ്വാസം, അല്ലങ്ക്ല് കവിത..” ഞാനൊന്നു വിരട്ടിനോക്കിയതായിരുന്നു.

“ രണ്ടും പറ്റണം. നിന്റ ശ്വാസകോശത്തിന് പണ്ടേ പ്രശ്നാണ്. അതോണ്ട്, ശ്വാസത്തെ അതികം നമ്പണ്ട.”

ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ശ്വാസവും കവിതയും എടുക്കേണ്ട ഒരു സൂത്രം വിലാസിനിച്ചേച്ചിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നത് അന്നാണു മനസിലായത്. എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസമല്ലാത്തത് അതു മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നെപ്പിന്നെ, ശ്വാസം പിടിച്ചും കവിതകളെഴുതാനുള്ള വഴക്കം തന്നു അത്.

ലേഖനം

മാനസികാരോഗ്യവും പിന്തിരിപ്പൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളും

Published

on

ഡോണ മേരി ജോസഫ്

അന്നുമിന്നും അജ്ഞതാബോധം അലങ്കാരമാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് മാനസികാരോഗ്യം. പൊതു വിശ്വാസസംഹിത പ്രകാരം ഇത്രമേൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു മേഖല ഉണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. ആധുനികതയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മാനവരാശി ഒന്നാകെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും മാനസിക രോഗവസ്ഥകളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മുൻവിധികൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം. തങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സകല മാനസികപ്രശ്നങ്ങളും നിസാരമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ, ചികിത്സ തേടിയാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ദിനം തോറും രോഗാവസ്ഥ വഷളാകുന്നതിനോട് സ്വയം പൊരുതി തോറ്റു പോകുന്ന മറ്റ് ചിലർ, കൃത്യമായ ചികിത്സയൊഴികെ മണ്ണും മരവും മതവും പൊടിയും വേണ്ടി വന്നാൽ അടിയും ഇടിയും വരെ ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുത രോഗശാന്തിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇനിയൊരു വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ ദുരിതക്കുഴിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മനുഷ്യൻ പിറവി കൊള്ളുന്ന നേരം മുതൽ പ്രാണൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മനോസംഘർഷങ്ങൾ സാധാരണമാണെങ്കിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക താളം തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഉചിതമായ ഇടത്തു നിന്നും സഹായം തേടേണ്ടതാണ് എന്ന സത്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ധാരണകൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭത്തിലേ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനു സ്വീകാര്യമായ നിലപാടുകൾക്ക് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന അപകടകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്തിനു തന്നെ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത്തരം നിലപാടുകളും ചികിത്സയിലെ സ്വകാര്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയവും മുതലെടുത്താണ് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ചികിത്സകർ ഇവിടെ തഴച്ചു വളരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാഥാർഥ്യബോധം ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാതായ അവസ്ഥയിലാകും അസുഖബാധിതരെ കൃത്യമായ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. രൂക്ഷമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സൗഖ്യപ്പെടാനോ താത്കാലിക ശമനം ലഭിക്കാനോ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ആശ്വാസം ലഭിച്ചാലും തുടർ നടപടികൾക്കോ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾക്കോ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. മരുന്നിന്റെ താൽക്കാലിക പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാനിടയുള്ള സൗഖ്യത്തെക്കാൾ പലരെയും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണമായ പ്രശ്നപരിഹാരം പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചാൽ മികച്ച രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനാവുന്ന പല മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമാകുകയും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം, പുതിയ ജോലി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തെ പിന്നോക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും വസ്തുതയാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരാളെ അയാളുടെ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അടുത്ത തലമുറയെക്കൂടെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ അതേ പ്രശ്നത്തിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യത്വരാഹിത്യം കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം മിഥ്യകളിൽ നിന്നും തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും മാറി സ്വാതന്ത്രബുദ്ധിയോടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യകരമായ മനോവ്യാപാരങ്ങളുള്ള, കൃത്യമായ അവബോധമുള്ള, മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനു ഉടമകളായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

littnowmagazine@gmail.com

Continue Reading

ലേഖനം

ഡോക്ടർമാർ വെറും ചെണ്ടകളോ?

Published

on

ഡോ .അനിൽ കുമാർ .എസ്.ഡി

മരണത്തിനും ജീവിതത്തിIനുമിടയിലെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ രോഗിയോടൊപ്പം അതീവജാഗ്രതയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും സഞ്ചരിക്കുകയും സക്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഡോക്ടർമാർ.

മരണവും രോഗവും വേദനയും കരിനാഗങ്ങളെപ്പോലെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ജോലിക്കാരുമാണ് ഡോക്ടർമാർ. രോഗം ഭേദമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ദൈവത്തിനും വഷളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറ്റം ഡോക്ടർക്കും നൽകുന്ന കൗശലക്കാരാണ് രോഗിയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൊഴിലിടം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത്ര ആകർഷകമല്ല. രോഗത്തിൻ്റെ നിഗൂഢമായ സഞ്ചാരവും മരുന്നുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും സാഹചര്യങ്ങളുടെ വക്ര സഞ്ചാരവും ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാരെ തെറിപറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചവർ ഇന്ന് ദേഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ കീചക വേഷത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. മരണം ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗത്തിനൊപ്പം പോരാടുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.

ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിലുള്ള ചില ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും നല്ല കല്ലുവച്ച നുണകളും അവരെ പഴയ മലയാള സിനിമയിലെ ബാലൻ .കെ .നായരാക്കി.
സിനിമയിൽ ചിലരെ സ്ഥിരം വില്ലന്മാരാക്കുമെന്നപോലെ ചികിൽസാ മേഖലയിലെ സ്ഥിരം വില്ലൻ ഡോക്ടറാണ്.

ആരോഗ്യരംഗം ഭരിക്കുന്നവർ (ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ) തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അഴിമതിയുടേയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടേയും അട്ടിപ്പേറു ചുമക്കുന്നത് ചികിൽസിക്കുന്ന പാവം ഡോക്ടർമാർ. അവരെ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി ബീഭത്സമാണ്.

കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ചികിൽസിക്കാതെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുവാങ്ങുക എന്ന ദുസ്ഥിതിയിലാണ് ചികിൽസകന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ. തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അവരെക്കൊണ്ട് അമിത ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന സർക്കാർ രംഗവും കോർപ്പറേറ്റ് ഭീകരന്മാരായ സ്വകാര്യ രംഗവും ഒടുക്കം കൈകഴുകി രക്ഷപെടുന്നു.

ആരോഗ്യരംഗത്തിന് പരിമിതമായ നീക്കിയിരിപ്പാണ് സർക്കാരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് .മാത്രമല്ല മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുവാനോ നിരീക്ഷിക്കുവാനോ സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ആശുപത്രികളെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കാനുള്ള വിഭവശേഷി കണ്ടെത്തുന്നില്ല .കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ അഴിമതിക്കാർ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു.

ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേഡർ വ്യവസ്ഥ ചികിൽസയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരെ DMOയും DHS ,സൂപ്രണ്ട് മുതലായ പദവികളിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഈ ഡോക്ടർമാർ വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിൽസിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ പാപഭാരം ചികിൽസിക്കുന്നവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ രൂഢമൂലമായി വേരുറച്ച അഴിമതിയിൽ അധികാരിവർഗ്ഗം അഭിരമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാപവും ചികൽസകരായ ഡോക്ടർമാർ ചുമക്കേണ്ടിവരുന്നു.

മെഡിക്കലോ സർജിക്കലോ ആയ വിഭാഗങ്ങളിൽ മനസ്സമാധാനമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക്. അവരെ കല്ലെറിയാനും കൊല്ലാനും സമൂഹം കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രം . ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നിർഭയമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് .ഏതു നിയമത്തിനും സംരക്ഷിക്കാനാവാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഇരയായി സ്വയം നീറാതെ സുരക്ഷിതമായി അകന്നുപോവുക.

ലിറ്റ് നൗ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാറ്ററുകളുടെ ഉള്ളടക്ക ഉത്തരവാദിത്വം എഴുത്തുകാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

ലിറ്റ് നൗ ലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ രചനകളും അയക്കൂ… ഒപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയും വാട്സാപ് നമ്പരും ചേർക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കണം.

littnowmagazine@gmail.com

Continue Reading

ലേഖനം

ആശയങ്ങളുടെ ഉണർവ്

Published

on

അഞ്ജലി പിണറായി

വിവേചനങ്ങളുടെ ചങ്ങല കണ്ണികളായി ജാതി മതം ലിംഗം സമ്പത്ത് തുടങ്ങി നീണ്ട നിര പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായി തലമുറകളെ അസ്വതന്ത്രതയുടെ കുരുക്കിലേക്ക് കൊരുത്ത ഭരണരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ ആശയങ്ങളുടെ ഉണർവ്വുമായി നടത്തിയ ജീവിത സമര ചരിത്രം നവോത്ഥാനം.

മാറ്റങ്ങളുടെ പുതുവഴിക്കായി സ്വത്വബോധത്തിന്റെ ഉൺമയിൽ ആത്മാഭിമാനത്തിൽ നിലയുറച്ച അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്താണ് അവകാശങ്ങളുടെ നീതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്നും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ‘സ്ത്രീ’ സമൂഹം ഉൾപെടുകയാണ് എന്ന ദയനീയത മുഴച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നവോത്ഥാന സാക്ഷരകേരളത്തിൽ.
ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ദുരാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ജനതയെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ നവോത്ഥാന നായകരും നായികമാരും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഇടമാണ് കേരളം. എന്നാൽ ഇന്നും യുക്തിരഹിതമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള കേരളത്തിന് അപമാനകരമായി മാറുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരികയാണ്.

സമത്വത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതിയ ആശയ മഹിമയിൽ ലിംഗം ഔന്നത്യത്തോടെ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെ തെളിച്ചവും പ്രകാശിക്കുകയായിരുന്നു.
” മംഗലസൂത്രത്തിൽ കെട്ടിയിടാൻ അംഗനമാർ അടിമയല്ല”.
എന്ന ഉദ്ഘോഷത്തോടെ പാർവതി നെന്മേനിമംഗലം എന്ന നവോത്ഥാന നായിക നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ അന്തർജനങ്ങളെ ഏകീകരിച്ചപ്പോൾ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെയും സ്ത്രീജനങ്ങളിൽ ചാർത്തപ്പെട്ട മാമൂലുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയാനുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതമാവുകയും ചെയ്തു. നമ്പൂതിരിബിൽ അതിൽ പരമപ്രധാനമായ ഒന്നുതന്നെയാണ്.
സ്വതന്ത്രമായുള്ള സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് വീടിനകത്തളങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര പാലിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീ ജനത ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുടെ ദാരുണമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾക്കും വിധേയരാവുന്നതിനെതിരെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം മാറ്റങ്ങളുടെ പാതപണിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്നും രൂപവും ഭാവവും വ്യത്യസ്തതയോടെ ഇവ നിലനിന്നു പോരുന്നു എന്നത് ദാരുണമാണ്. 2005ൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം നില ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നിരവധി കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ സധൈര്യം പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നത് പ്രശംസനീയമാവേണ്ട ഒന്ന് തന്നെ . അതിന് സജ്ജരാവുന്നതിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും ഇടത്പക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും, മറ്റു സംഘടനകളുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പങ്ക് വളരെ വലുതുമാണ്.

നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിരവധി സ്ത്രീമുന്നേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏടുകൾ അടയാള രേഖകളായി ചേർക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമായി നിലയുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഭിമാനകരം തന്നെയാണ്. 80കളിൽ മുന്നോട്ടുവന്ന ഫെമിനിസം ഇന്നും ശക്തമായി നിലയുറച്ചു പോന്ന ഒരു അടയാളമാണ്
” പാതിമണ്ണിൻ ഉടമകൾ ഞങ്ങൾ
പാതി ആകാശത്തിനും
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കും
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കും”.
ഈ ഗീതത്തിൽ നിറയുന്ന ആത്മവീര്യത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ബോധന, മാനുഷി സഹയാത്രി ഇങ്ങനെ സ്ത്രീമുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യം കണ്ട കൂട്ടായ്മകളും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. 81 ൽരൂപീകൃതമായ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനും ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
” ജനാതിപത്യം, സമത്വം, സ്ത്രീ വിമോചനം”
എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ശക്തമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു.
ഇത്തരം സ്ത്രീമുന്നേറ്റ സംഘടനകളിലൂടെ
സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ആത്മവീര്യവും നിർഭയത്വവും വ്യക്തിബോധവുമാണ് ഉടലെടുത്തത്. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മഹർഷമാണ് ഉദാഹരണ സഹിതം തന്നെ എടുത്തു പറയാനോളം ഏറെ നേട്ടങ്ങളുമായ് ശക്തമായ് ഇന്നും പ്രയാണം തുടരാൻ കെൽപ്പ് പകർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ദാരുണത , നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനം , ഇതിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇനിയും മുന്നേറാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെയുമാണ്.

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്ര തുടക്കത്തിലെ സുപ്രധാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചാന്നാർ ലഹള തന്നെയാണ് .

വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഉൾതുടിപ്പിൻ നാളമാണ് ജ്വലിച്ചത്. മാറുമറക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് സവർണ്ണരുടെ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾക്ക് പാത്രരായി അഭിമാനഹത്യരായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയൊരീ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ ചരിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള ഊർജ്ജമായിരുന്നു. നിരവധി ചരിത്ര നായികമാരാണ് അവിടെ ഉടലെടുത്തത് .മേൽ ശീല ധരിച്ച് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ‘ സാറ ‘ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് . ഒപ്പം മൂക്കുത്തി സമരം കല്ലുമാല സമരം തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾ അവകാശബോധത്തോടെ തലയുയർത്തിയ നവോത്ഥാന വിപ്ലവങ്ങളും. വിപ്ലവ വനിതകളും.

വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വത്വബോധത്തിനൊപ്പം തുല്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ മഹത്വം . പുരോഗമന കേരളത്തിൽ അഭിനന്ദനാർഹമായ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ മാതൃകാ വിദ്യാലയം “ജെൻറർ ന്യൂട്രാലിറ്റി യൂണിഫോം ” ബാലുശ്ശേരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇത് വരുംകാല ചരിത്ര അടയാളമായ് മാറും എന്നതും നിസംശയം.

സ്ത്രീവിമോചനത്തിന്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായ ശകുന്തള ദേവി . മതാന്ധതയുടെ അധപതിച്ച ചിന്താധാരകൾ വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിഴലിക്കുമ്പോൾ അന്യമതം സ്വീകരിച്ച് ജാതീയതയുടെ ഉച്ചനീചത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അടിയുറച്ചൊരീ സ്ത്രീ രത്നം ഒടുവിൽ മതഭ്രാന്തരാൽ മരണം വരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ആ കാലഘട്ടവും ഒപ്പം ശകുന്തളാദേവിയെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ഏറുകയാണ്.

ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉളവാക്കാതിരിക്കാൻ കേരള ഭരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ പരിശ്രമം പണിയുമ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവേകപൂർണ്ണം അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപമാനകരം തന്നെയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അതിൻ ഉപോല്പന്നങ്ങളെയും എടുത്തു പറയേണ്ടതുമുണ്ട്. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവും ആർത്തവ അശുദ്ധിയുടെ ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലായ്മയും ഇതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം.
ഒപ്പം ഇന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം പൂർണ്ണമായി ഉദ്ഭൂതരായ് എന്ന് ഊറ്റം കൊണ്ട ജനത വീണ്ടും നരബലിയിൽ ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വിവേകപൂർണ്ണമല്ലാത്തൊരീചിന്താധാരയുടെയും ഭക്തിയുടെ കമ്പോള സാധ്യതകളും തന്നെയാണ് ഇന്നിന്റെ വിന. ഇതിനെതിരെയാണ് ജാഗരൂകരാവേണ്ടത്. ഇവിടെയും ഇര സ്ത്രീ തന്നെയെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ആവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന ജാഗ്രതയും ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.

സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും കലയും നവോത്ഥാന ചിന്തയിലേക്ക് വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ് വഹിച്ചത്. ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന നോവൽ അന്തർജനങ്ങളുടെ മാനസിക തലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ആ ജനതതിയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നു. അതുപോലെ വി.ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടിന്റെ “അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് ” എന്ന നാടകം ഇന്നും പ്രസക്തിയോടെ ഇനിയും മാറേണ്ട കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ധ്വനിയെ ശക്തിയോടെ മുഴക്കുന്നുണ്ട്.
” പുരുഷന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിവന്നാൽ സ്ത്രീ അപലയായി തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. എങ്കിലും അവളുടെ പട്ട് ചേലയുടെ വക്ക് വേണം രാജ്യത്തിന്റെ മുറിവ് കെട്ടാൻ.”
ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇനിയും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് നിസംശയം തന്നെ.

മിശ്രവിവാഹവും വിധവാ വിവാഹവും സ്വത്തവകാശവും ഒക്കെ സ്ത്രീയുടെ ദയനീയമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തി നേടാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ആയി മാറിയപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രണയം അവളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷവും കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളും മറ്റു കൊലപാതകങ്ങളും തുടങ്ങി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദർശിക്കുന്നത്.
“ഇല്ല ” എന്ന വാക്ക് പറയാനുള്ള അവളുടെ ആർജ്ജവത്തെയാണ് ഇവിടെയും അവൾക്ക് എതിരായി ഭവിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ വാക്കിനെ മാനിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ക്രൂരതകൾക്ക് അവസാനം തീർത്തേ മതിയാവുള്ളൂ.

ഒപ്പം LGBTQIA+ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും ട്രാൻസ് ജെന്ററിനെയും ഇന്നും സാധാരണ ജനതയായ് കാണാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉളവാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നതിന്റെ സ്ഥിതി വിശേഷം ഏറെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ്.

ആശയങ്ങളുടെ ഉണർവ്വിൽ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് മാറ്റങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രകാശവുമായ് ഔന്നത്യത്തോടെ ഉയരാൻ മുന്നോട്ടുവരുന്ന സ്ത്രീ ജനത സാക്ഷര കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ മാതൃകയാവട്ടെ. സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ സംഘടിക്കൂ.

littnowmagazine@gmail.com

Continue Reading

Trending